Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ohlašovací povinnost SÚJB 30.01.2019 08:01:28
Dobrý den, prosím podléhá dle §11 zákona 263/2016 sb. ohlášení SÚJB instalace a provoz typově schváleného bezpečnostního zavazadlového rentgenu, který bude instalován ve vstupní hale administrativní budovy? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jaroslav Kučera)
Dobrý den,

Ano, používání takového bezpečnostního zavazadlového rentgenu, který je nejvýše drobným zdrojem ionizujícího záření podléhá ohlášení. Podmínky instalace jsou uvedeny v § 9/2/5 AZ. Povolení k instalaci a uvádění do provozu není třeba pokud osoba, která ho provádí je oprávněna zdroj používat a pokud tato instalace a uvádění do provozu není spojena s vyšším rizikem než běžné používání.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)