Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: školení z RO 23.05.2019 11:00:59
Jaké je potřeba oprávnění pro školitele pracovníků z IZ při periodickému školení, jehož součástí je i školení z radiační ochrany (dále pak BOZP, Požární ochrana, atd.)
(Vložil(a): Zdeněk Hůrka)
Dobrý den,

povinnost provádět školení radiačních pracovníků je vztažena na držitele povolení. Zpravidla tuto povinnost přenese na osobu, kterou stanovil k provádění soustavného dohledu nad radiační ochranou, tedy dohlížející osoba.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)