Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dovoz FXR zdroje 28.08.2019 14:19:40
Dobrý den, na naše pracoviště v rámci ČVUT pořizujeme zábleskový FXR zdroj (flash X-ray) od dodavatele ze Švédska. Výpočet stínění, jeho realizace a schválení bude prováděno odbornou firmou. Samotný FXR zdroj je ovšem pořizován dle ZZVZ a musíme jej realizovat vlastními silami.
Chtěl bych se proto zeptat, jak máme administrativně postupovat, protože mi v tomto případě celý proces není zcela zřejmý - tj. zda např. stačí zažádat o registraci dovozu zařízení.
Děkuji
Koudelka
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud to dobře chápu, zdroj Vám bude dodán firmou, která má povolení k dovozu, případně instalaci takového zdroje ionizujícího záření. Vám jde o to, zda jeho používání podléhá procesu povolení, nebo ohlášení. To se však odvíjí o klasifikace zdroje podle §12 Vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Pokud se jedná o typově schválený drobný zdroj ionizujícího záření, pak stačí ohlášení podle §11 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. (dále jen AZ). Pokud je zdroj klasifikován jako jednoduchý či významný, je potřeba na jeho používání povolení podle § 9, odst. 2, písm. f), bod 7 AZ. Jeho klasifikaci by Vám měl sdělit dovozce/distributor zdroje.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)