Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ohlášení zdroje 27.08.2020 06:00:57
Dobrý den,
ráda bych si ujasnila, jak je to s povolením zdroje záření. Podle legislativy by mělo pro zdroj, u kterého dodavatel uvádí hodnoty vně skříně pod 0,5 mikrosievertů/hodinu, stačit pouze ohlášení zdroje. Je to tak nebo je potřeba učinit ještě další kroky k řádnému provozování tohoto zdroje?
Děkuji, Jírová.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, máte pravdu, v podstatě se to týká drobného zdroje ionizujícího záření (ZIZ), jen je třeba to více upřesnit. Pokud mluvíme o rentgenovém zařízení (přístroji) tedy jinak také generátoru záření dle § 13 písm. a) vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, je drobným ZIZ generátor záření, který není nevýznamným nebo významným zdrojem ionizujícího záření, konstruovaný tak, že na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je příkon prostorového dávkového ekvivalentu menší než 1 mikroSv/h (mikroSievert/hodinu) a na místech určených za běžných pracovních podmínek k manipulaci a obsluze zařízení výhradně rukama je příkon směrového dávkového ekvivalentu nejvýše 250 mikroSv/h.

Pokud chcete takovýto ZIZ používat, musíte splnit podmínky § 11 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a používání schváleného typu drobného ZIZ předem ohlásit SÚJB. V § 18 uvedeného zákona je pak uvedeno, co vše musí ohlášení obsahovat.

Pro ohlášení používání schváleného typu drobného ZIZ je možné využít formulář, který je umístěn na stránkách našeho úřadu: https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/formulare-a-dalsi-informace-o-spravnim-rizeni-povoleni-registraci-ohlaseni-hlaseni-dovozu-atd/

Závěrem ještě dodáváme, že u tohoto typu ZIZ se neprovádí přejímací zkoušky ani zkoušky dlouhodobé stability (§ 68 uvedeného zákona). Pro ověření správné funkce generátoru záření, zajištění bezpečnosti a radiační ochrany je však nutné pravidelně provádět zkoušku provozní stálosti, jejíž rozsah a četnost je zpravidla stanovena v pravidlech bezpečného zacházení či v jiných dokumentech dodaných při instalaci nebo předání.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)