Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 25.06.2021 09:46:17
Dobrý den,
měl bych dotaz, kde se v nové legislativě vyskytuje požadavek na to, že zkoušku dlouhodobé stability muže provádět pouze osoba/firma, která je k tomu oprávněna na základě rozhodnutí SÚJB? Ve vyhlášce 307/2002 to bylo řečeno jasně, ale v zákoně 263/2016 ani ve vyhlášce 422/2016 jsem takto jasné vyjádření, v pasážích týkajících se zkoušek dlouhodobé stability, nenašel.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Je to poměrně přímé: § 6 odst. 2 písm. f) bod 8 atomového zákona říká, že povolení Úřadu je nutné k vykonávání činnosti v rámci expoziční situace, kterou je nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření přejímací zkouškou a zkouškou dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření.
A pro zdůraznění je v § 189 odst. 1 písm. a) atomového zákona uvedeno, že fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že činnost vyžadující povolení podle § 9 vykonává bez povolení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)