Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 22.11.2021 08:06:12
Dobrý den, dle NAZ je intervalem pro zkoušky dlouhodobé stability pro jednoduché zdroje IZ (konkrétně zubní intraorální RTG) 36 měsíců. Je možné, aby firma, která měření provádí, tento limit zkrátila na 2 roky? Pokud ano, z jakého důvodu? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

zjednodušeně řečeno, firma provádějící zkoušku její pravidelnou četnost zkrátit nemůže.
§ 27 odst. 1 písm. a) bod 6 vyhlášky č. 422/2016 Sb. , o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje specifikuje, že zkouška dlouhodobé stability musí být u takových zdrojů ionizujícího záření prováděna s četností nejméně jednou za dobu 36 měsíců.
Nicméně v tomtéž § v písmenech b), d) až g) jsou uvedeny důvody jejího dřívějšího provedení. Vzhledem k povaze těchto důvodů je zřejmé, že z nich nelze vyvodit možnost obecného zkrácení intervalu zkoušky, ale že provedení zkoušky dlouhodobé stability je v takovém případě reakcí na událost, která může nastat nečekaně někdy v průběhu tohoto intervalu. Tzn. je povinností uživatele zdroje, aby v takovém případě zajistil provedení zkoušky dlouhodobé stability, a je logické, že tuto povinnost si musí ohlídat sám - firma, která provádí pravidelné zkoušky, nemůže dopředu vědět, že taková událost nastane (např. servisní zásah, podezření na špatnou funkci).
Nicméně doporučujeme dotázat se firmy, která u Vás měření provádí, z jakého důvodu se domnívá, že je třeba na Vašem zdroji interval zkoušek dlouhodobé stability zkrátit - může z toho vyplynout třeba změna frekvence a rozsahu zkoušek provozní stálosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)