Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Měřící přístroj na radon 29.09.2010 12:14:36
Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotatazem. Jaké podmínky musí splňovat fyzická osoba pro získání povolení měřit radon za úplatu? Mám na mysli měření radonu prováděné v souvislosti se získáním kolaudačního rozhodnutí. Předem děkuji. Petr Bronec
(Vložil(a): Petr Bronec)
Podrobnosti najdete v části: Radiační ochrana / Přírodní zdroje ionizujícího záření
(Za SÚJB: sujb)