Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Měřící přístroj na radon 30.09.2010 11:17:11
Dobrý den, v uvedené sekci jsem našel mimo jiné tyto požadavky na odbornou přípravu žadatele
-absolvování odborné přípravy (kurzu),
-1 rok praxe u držitele příslušného povolení
Zajímlo by mě zda je nutné splnit obě podmínky (odpornou přípravu i praxi 1 rok) nebo jde o alternativy a je tedy nutné splnit alespoň jeden z požadavků. Předem děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Petr Bronec)
Ustanovením § 6 vyhlášky SÚJB č. 146/1997 Sb. je pro vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOS) požadováno zároveň absolvování kurzu a praxe. Pro získání povolení k činnosti je nutné mít zajištěnu alespoň jednu osobu se ZOS. Osobní konzultaci před přihlášením ke zkoušce vám může v SÚJB poskytnout Ing. Jaroslav Slovák.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)