Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

pojištění dle atomového zákona 15.07.2004 14:18:46
Vážení,
zajímám se o problematiku pojištění v oblasti ochrany životního prostředí a zajímaly by mne jakékoliv informace o pojišťování provozovatelů zařízení dle atomového zákona. Četl jsem cosi o pojišťovacím poolu, ale nevím, zda jde o informaci aktuální. Jsou Vašemu úřadu takové informace známy?
Děkuji za odpověď!
(Vložil(a): Filip Dienstbier - Právnická fakulta UP Olomouc)
Problematiku pojištění odpovědnosti provozovatelů za jadernou škodu v obecné rovině upravuje zákon č. 18/1997 Sb. Oprávněným pojistitelem v České republice je Česká pojišťovna, a.s. a další spolupojistitelé. Pojištění se řídí pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za jadernou škodu, které vydala Česká pojišťovna, a.s. Správou pojistných smluv pro pojištění odpovědnosti rizik z provozu jaderného zařízení a z přeprav jaderných materiálů je pověřena Kancelář českého jaderného poolu se sídlem Spálená 16, Praha 1.
(Za SÚJB: sujb)