Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Povolení k používání U3O8 11.10.2005 09:34:08
Při tavbě skloviny se používá k jejímu obarvení U3O8.jeho prodej je však vázán na povolení SÚJB.Co je nutné pro získání tohoto povolení učinit?
(Vložil(a): Jiří Seborský)
Použití sloučenin uranu k barvení skla je regulováno především následujícími předpisy (všechny jsou k dispozici na internetových stránkách SÚJB):
? zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tzv. atomový zákon (dále jen zákon),
? vyhláška č. 145/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/2002 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení (dále jen V145),
? vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně (dále jen V307).
Sloučeniny uranu jsou jaderným materiálem (zákon § 2 písm. j), V145 § 2). Odběr jaderných materiálů a jejich další použití jsou způsoby nakládání s jadernými materiály a k němu je třeba povolení úřadu (zákon § 9 odst. 1 písm. l). Evidenci a kontrolu jaderných materiálů upravuje V145.
Přidávání sloučenin uranu do skla za účelem jejich barvení je obecně uváděním radionuklidů do životního prostředí, jež rovněž patří mezi povolované činnosti (zákon § 9 odst. 1 písm. h), V307 § 56 a § 57). Za specifických podmínek, závislých na množství přidávaného uranu do skla a na dalším užití takového skla, by se mohlo také jednat o povolovanou činnost přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě, (zákon §9 odst. 1 písm. s), § 5 odst. 5).
Obsah žádosti k vydání příslušného povolení je uveden v § 13 zákona.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)