Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

OPG / CBCT 18.09.2013 00:02:45
Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se liší požadavky na prostory pro Cone Beam CT od požadavků na prostory s OPG, resp. zda takové pracoviště spadá do stejné kategorie. Dále bych se rád poradil ohledně pozinkovaných dveří - jakou mají poměrnou ekvivalentní stínící hodnotu v porovnání s Pb materiálem. Děkuji za info.
(Vložil(a): Filip )
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, tedy i zubní ordinace nebo rtg pracoviště, včetně min. požadované podlahové plochy, jsou určeny vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb.
Pracoviště s OPG přístrojem i zubní CT jsou kategorizované vyhláškou č. 307/2002Sb. jako jednoduché zdroje ionizujícího záření, pracoviště I. kategorie. Stínící vlastnosti pozink. dveří závisí na tloušťce materiálu a energii záření. Při tloušťce stínícího materiálu 1 mm a 50 kV zeslabuje olovo cca 50 x více.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)