Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

OPG a RVG 03.10.2013 13:30:32
Dobrý den , plánuji do ordinace ,kde je nyní starý RTG přístroj , koupi nového RVG a dokoupení OPG . Pokud jiz jsem drzitelem povoleni k nakladani s ZIZ , je třeba žádat o povolení nové nebo jej nějak rozšířit? Děkuji .
(Vložil(a): Marie)
V případě výměny ZIZ uvedeného v povolení, musí být změna neprodleně ohlášena SÚJB zasláním vyplněné registrační karty nového ZIZ (příloha č. 12 vyhlášky), protokolu o přejímací zkoušce nového ZIZ, novým důkazem optimalizace radiační ochrany a aktualizovanou evidencí zdrojů držitele povolení.
V případě vzniku dalšího rtg pracoviště s dalším rtg zařízením (ve vašem případě OPG), je nutno předložit SÚJB žádost o povolení k nakládání se všemi náležitostmi v souladu s § 13 zákona.
V případě likvidace starého ZIZ nebo předání jiné osobě, musí být změna neprodleně ohlášena SÚJB zasláním údajů v rozsahu položek na registrační kartě (příloha č.12 vyhlášky).

(Za SÚJB: sujb)