Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT u dětí 25.04.2016 14:04:58
Dobrý den, manžel byl s dvouletou dcerou na RTG plic (dětské pracoviště). Stála zády k rtg, 1 snímek,nedali ji žádnou zástěrku na ochranu spodní části těla (ledviny,vaječníky). Manžel měl vestu. Byl tento postup v pořádku??Rovněž se nezeptali na výšku ani váhu. To je také v pořádku?Moc děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Martina Franková)
Dobrý den, postup byl v podstatě v pořádku v souladu s národními radiologickými standardy.
Jediná drobná odchylka, která ale v podstatě neměla vliv na ozáření Vaší dcery, je, že by jí správně podle dikce aktuálních národních radiologických standardů měli dát chránění na gonády. Nicméně se nejedná o závažnou neshodu. Kdyby Vaší dceři toto doclonění gonád poskytli, dávka ze záření by tím buď nebyla snížena vůbec, nebo by byla snížena o zcela zanedbatelnou hodnotu srovnatelnou s ozářením z přírodního pozadí, které člověk obdrží za několik minut. Takže to nemůže na zdraví Vaší dcery teď ani do budoucna mít žádný vliv. V současnosti se připravuje aktualizace národních radiologických standardů a zrovna u vyšetření plic dětí (kromě novorozeňat) probíhá diskuze, zda stínění gonád zcela z vyšetření neodstranit - jde o to, že při vyšetření plic toto stínění neodstiňuje v podstatě žádné záření, protože vlastně veškeré záření, které by teoreticky mohlo na gonády dopadat, odstiňuje už samotný rtg přístroj, protože radiologický asistent "vycloní rtg svazek" pouze na oblast, která se má snímkovat (tzn. plíce). Toto primární vyclonění je prováděno pomocí velmi kvalitních a pro rtg záření v podstatě zcela nepropustných olověných clon zabudovaných přímo v přístroji. Docloňování gonád při vyšetření plic tak má smysl pouze u novorozeňat, kdy jsou kvůli velikosti pacienta gonády tak blízko hlavnímu rtg svazku, že se raději pro jistotu ještě přiloží přímo na tělo dítěte malá olověná zástěra. U dvouletých dětí už je to v podstatě stejně zbytečné jako u dospělých. Tento požadavek v národních radiologických standardech je pravděpodobně historickým pozůstatkem dob, kdy primární clonění nebylo z různých důvodů tak dobré jako dnes, a proto se vážně uvažuje o jeho zrušení pro nadbytečnost.
Odstínění ledvin není při vyšetření plic možno provést, protože by se tím zakryly některé části plic, které ale mají na obrázku plic být. Standardně se docloňování ledvin neprovádí při žádném rtg vyšetření (mimo jiné i proto, že ledviny nepatří k orgánům s vysokou citlivostí vůči záření). Pracoviště tak postupovalo zcela správně.
To, že Vaše dcera stála zády k rtg přístroji a byl proveden 1 snímek, je zcela správný postup. Ve většině případů (pokud se nejedná o nějaké specializované vyšetření nebo nějak nemohoucího pacienta) je při vyšetření plic vhodnější, aby pacient stál k rtg přístroji zády, dochází při tom k lepšímu prokleslení plic na obrázku a zároveň je tím o něco snížena dávka ze záření.
Vašemu manželovi pracovníci poskytli ochrannou vestu také zcela správně, protože ho tím ochránili před obdržením sice velmi malé, nicméně zbytečné dávky z odraženého záření.
Váha a výška není pro rtg vyšetření plic potřebná. Často se na ni pracovníci ptají, protože to vyžadují jejich vnitřní předpisy z administrativních důvodů, ale pro samotné provedení snímku ani jeho vyhodnocení tyto údaje nejsou třeba. Rtg přístroj sám zcela automaticky reguluje množství záření při snímku tak, aby jej prošlo právě takové množství, jaké je potřeba pro dobrý snímek, ale zároveň aby byla dávka co nejnižší, a tyto údaje k tomu nepotřebuje a ani se do samotného rtg přístroje nezadávají.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)