Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT u dětí 22.04.2019 10:38:00
Dobrý den, dcera 8 let absolvovala již několik rtg vyšetření - 2x plíce, 1x kostní věk, 2x zlomenina a další kontrolní rtg ruky zřejmě bude příští týden. Pak také zubní OPG. Při rtg na kostní věk ji nebyla poskytnuta ani základní ochranná pomůcka pohlavních orgánů. Je toto standartní postup,že pracoviště běžné okresních nemocnice nepoužívá u dětí ochranu břicha,pohl.orgánů a krku? Při rtg zlomeniny ruky v jiné nemocnici měla alespoň ochranu pohl.orgánů. rtg plic si bohužel již nepamatuji,ale myslím,že proběhlo bez jakékoli ochrany jiných částí těla. Jediné,kde ochrana byla zcela v pořádku bylo při zubním opg,opět na zcela jiném pracovišti.
Z příspěvků zde jsem vyrozumněla,že někde to používají,jinde ne. Nemělo by být toto standardizováno a myšleno i na ochranu dětských pacientů? Jak je možné,že někde chrání zcela dobře, jinde částečně (ale alespoň takto) a jinde absolutně nijak? Mám z toho pocit,že na dětské pacienty se v tomto vcelku běžně neberou moc ohledy,pakliže se nejedná přímo o spec.dětské pracoviště,kde jedině se to bere v potaz.a při zpětné uvědomění si,že dcerka měla již několik rtg bez ochrany alespoň pohl.orgánů,mi opravdu není příliš dobře.
(Vložil(a): Zuzana)
Dobrý den,

použití ochranných pomůcek je na rozhodnutí aplikujících odborníků, nejsou řešeny legislativními požadavky v gesci SÚJB.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)