Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Rtg hlavy a C páteře u syna 04.07.2019 00:30:35
Dobrý den,
moc bych prosila o zodpovězení mého dotazu.Dnes nás se synem odvezla RZP do nemocnice po pádu na obličej a lékař požadoval 3 snímky hlavy a páteře. Když jsem se chtěla nechat ujistit rtg laborantkou,že dnes jsou už přístroje šetrnější, protože si přesně nastaví dávku záření, tato pracovnice mi sdělila, že naopak tyto digitální rentgeny vydávají jednou takové záření než ty starší. Synovi nechtěla dát žádnou ochrannou pomůcku a co mě také zarazilo je,že syn měl ležet a mít na krku ochranný límec, než se vyloučí poranění páteře a laborantka mu nejen sundala límec, ještě ho postavila k desce na snímkování páteře. Jak jsem byla rozrušená,lékaři jsem to neřekla, nelíbilo se mu však ani sundání límce.To, co mě hlavně zajímá je,zda může laborantka ručně nastavit záření například mnohonásobně silnější,než by mělo ke kvalitnímu snímku stačit a zda to lze zpětně zjistit. Může se stát,že ozáří několikanásobnou dávkou a napíše do záznamu dávku, která by měla správně použita?

Děkuji moc za odpověď.

Vladyková
(Vložil(a): Dana Vladyková)
Dobrý den,

požadavky na podklady nutné ke stanovení zátěže pacienta a na jejich evidenci uvádí Národní radiologické standardy. Lze tedy zpětně stanovit zátěž pacienta. Laborantka by proto měla parametry vyšetření a další podklady zaznamenat. Není žádný důvod, aby tyto parametry volila mnohonásobně vyšší než by bylo nutné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)