Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Rentgeny a mobilni vysilac 28.02.2009 15:13:43
Dobrý den,
chtěla bych Vás také poprosit o Váš názor na opakované rtg snímkování. Mám malou dcerku, která podstoupila operaci srdce, kvůli které byla asi 3x - 4x rentgenovaná. Pak byla na lůžku, když na pokoji rentgenovali mobilním přístrojem chlapečka. Dcerka byla nesmyslně u toho. A na poslední rentgen šla kvůli vyloučení podezření z polknutého špendlíku. To byl velký snímek pusinky, krku, bříška. To si strašně vyčítám. Všechny rtg snímky byly ve stejném roce. Četla jsem různé názory a jsem dost vyděšená. Chtěla jsem poprosit o Váš názor, jestli by dcerka mohla být nějak ohrožena. Předem moc děkuji. Králová
(Vložil(a): R.Králová)
Všechny radiologické výkony, které vaše dcerka absolvovala byly lékařem indikovány, tzn. že byly provedeny, aby lékaři mohli léčit problémy se srdcem, které měla, a diagnostikování cizího tělesa.

Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, není tedy stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové dávky, která nesmí být překročena. Pokud tedy lékař potřeboval provedení snímku k léčbě bylo postupováno správně.

Inspektoři SÚJB však kontrolují, zda jednotlivé výkony s použitím zdrojů ionizujícího záření byly tzv. optimalizované, tj. zda nebyly překročeny tzv. diagnostické referenční úrovně (DRÚ). Dodržení DRÚ pak garantuje, že při vyšetření byla použita co nejnižší dávka a zároveň byla získána co nejkvalitnější diagnostická informace (kvalitní rtg snímek). Při diagnostické radiologii jsou dávky řádově v jednotkách mSv, tato dávka nemůže způsobit klinické projevy poškození ionizujícím zářením.

Přítomnost dcerky při snímkování mobilním rtg přístrojem jiného pacienta (chlapečka) znamenala opravdu jen zanedbatelný příspěvek (pouze z tzv. rozptýleného rtg záření) k celkové dávce. Pokud uvažujeme celkovou tzv. efektivní dávku vaší dcerky bude tato srovnatelná s efektivní dávkou, kterou každý z nás každoročně obdrží z přírodního pozadí v České republice.

Není důvod se obávat, že vyšetření, která dosud vaše dcerka absolvovala, by mohlo ohrozit její zdraví.


(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)