Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 24.04.2015 08:21:56
Dobrý den, uvažujeme o nákupu (dovozu) RTG inspekčního zařízení pro naši firmu. Jsme výrobce automobilových komponentů a pro řízení kvality potřebujeme inspekční zařízení. Jedná se o uzavřené inspekční zařízení. Jakým způsobem se řídí takový dovoz? Je třeba u těchto typů zařízení speciální oděv / pomůcky? Potřebujeme pro dovoz zařízení a jeho provoz speciální povolení nebo certifikát?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Michal Šedek)
Dobrý den, základní právní normou upravující způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky pro vykonávání souvisejících činností je zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon stanovuje činnosti, k jejichž vykonávání je potřeba povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Činnosti dovozu a distribuce generátorů, jsou podřazeny pod licenční režim podle § 9 odst. 1 písm. r) tohoto zákona, kdy rozsah, způsob a bližší podmínky provádění těchto činností určuje prováděcí vyhláška (vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 písm. g).
Jedná-li se o dovoz jednoho kusu "rtg inspekčního zařízení" pro vlastní potřebu, pak pro dovoz/distribuci individuálního dovozu není potřeba povolení. Pokud je tento rentgen typově schválený nejvýše drobný zdroj ionizujícího záření, pak není k jeho používání potřeba povolení, ale je nutné jej ohlásit. Povinnosti ohlašovatele naleznete v §22 zákona.
Pokud by se jednalo o jednoduchý zdroj je potřeba pro jeho používání zažádat o povolení k používání podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, kdy rozsah, způsob a bližší podmínky provádění těchto činností určuje prováděcí vyhláška (vyhláška č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 písm. g) a dále § 43). S tímto zařízením je nutno zacházet v souladu s návodem k použití.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)