Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Likvidace a odstraňění RTG-Hi-scannerů 17.06.2015 08:32:32
Dobrý den, zajímalo by mě, jak postupovat v momentě, kdy je nutno se takového zařízení zbavit? Je možné se obrátit na oprávněnou osobu z pohledu zákona o odpadech, nebo existují nějaké odborně způsobilé osoby dle atomového zákona? Při odstraňování je nutno demontovat zdroj ionizujícího záření a toto ohlásit? V případě, že by byl odmontován zdroj, lze se zařízením zacházet jako s elektroodpadem?
Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Jana Nehybová)
Dobrý den,

pro uživatele RTG-Hi-scanneru v případě jeho likvidace z Atomového zákona nevyplývají žádné zvláštní povinnosti , nejedná se o radioaktivní odpad. Uživatel oznámí příslušnému RC SÚJB likvidaci (toto doloží písemnou formou) a může požádat o zrušení rozhodnutí k používání RTG-Hi-scanneru, pokud povolení bylo vázáno na používání tohoto konkrétního jednoho ZIZ.
Nelze vyloučit, že mohou existovat jiné předpisy, které vyžadují likvidaci specializovanou firmou, např. z důvodu nutnosti ekologické likvidace i obsahu oleje v rentgence, plastových částí nebo z důvodu, že se jedná o elektrické zařízení a tím o "elektroodpad".

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)