Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 27.06.2015 02:29:32
Dobrý den,
v rámci mé budoucí práce bych měla projít např. 50x za den přes Detekční rámy pro kontrolu kovových předmětů - může to ohrozit mé zdraví? Již jsem se zde dozvěděla, že rámy jsou založeny na jiných fyzikálních principech, než je použití ionizujícího záření - na jakých? To, že žádné ozáření osob nezpůsobují znamená, že jsou naprosto bezpečné?? (co se týče zdraví)

Děkuji Za odpověď
(Vložil(a): přezdívka)
Dobrý den,

jedná se, jak píšete o průchozí detektory kovů, což nejsou rentgenová zařízeními, resp. zdroje ionizujícího záření. Pravidla provozu těchto zařízení a zhodnocení zdravotního rizika není v kompetenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale Ministerstva zdravotnictví ČR.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)