Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

filmy a rtg-Hi-scan 27.07.2015 12:03:47
Není pravda, že tyto skenery nepoškozují filmy. Nepoškozují pouze filmy nižší citlivosti a to pouze při malém množství skenů. Pokud má cestující filmy citlivější než 1600 ASA, je prokázáno jejich poškození již při jediné expozici. Podrobnější informace dodají výrobci filmů. Výrobci skenerů nepřesnými informacemi komplikují život fotografům i obsluze skeneru a vede to k řadě nedorozumění, zpoždění letů a v krajním případě ke zničení mnohatýdenní práce. Prosím proto v tomto směru o přesné informace podložené testy.
(Vložil(a): IM)
Děkujeme za zaslanou připomínku. SÚJB měl takovou informaci od výrobce skenerů, je možné, že může být nepřesná.
SÚJB má ve své kompetenci to, že skenery schvaluje k jejich bezpečnému používání pro obsluhu a osoby v okolí, tuto problematiku neřeší.
Je na zodpovědnosti osoby, která přepravuje v osobním zavazadle jakékoliv předměty (tedy i filmy), o kterých ví, že by je mohlo rtg záření poškodit, informovat o tom obsluhu skeneru, případně film zabezpečit proti takovému poškození vložením do vhodných ochranných obalů, které jsou na trhu k dispozici.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)