Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 10.01.2019 06:19:33
Dobrý den,
jak (ne)bezpečné je nechat se projet bezpečnostním rentgenem? Z pohledu radiační bezpecnostni.
Děkuji
Matěj
(Vložil(a): Matěj L.)
Dobrý den,

bezpečnostní rentgen je používán ke kontrole předmětů, např. zavazadel na letišti. Pro takový účel SÚJB vydal povolení k používání.
Není jasné, co máte na mysli "nechat se projet". Povolení pro používání bezpečnostních rentgenů pro účely kontroly osob nebylo v ČR vydáno, neboť dle atomového zákona záměrné ozáření fyzické osoby nesmí být provedeno, pokud jeho přínos pro společnost a jednotlivce není (výrazně) vyšší něj riziko z něj plynoucí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)