Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Označení vyhovujíciho rtg sceneru batožin 25.06.2011 06:05:10
Dobrý den. Jsou rtg scenery viditenlně označovány, třeba nálepkou, po roční periodické kontrole? Aneb jak se já jako osoba povinná předládat své příruční zavazadlo, dozvím, že scener je v pořádku. Podotýkám, že zaměstnavatel mi na můj dotaz o zkoušce zažízení odmítá odpověd. Děkuji za info.
(Vložil(a): Dallemule Peter)
RTG scanery jsou označovány jako všechny přístroje základními údaji o výrobku a značkou radioaktivity. Kontroly jsou prováděny pravidelně autorizovaným servisem a jsou o nich vedeny záznamy. Způsob vedení a ukládání záznamů je v kompetenci majitele/provozovatele resp. držitele povolení. Tyto záznamy musí držitel povolení na vyžádání předložit dozornému orgánu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, sdělte nám, kde je vámi uváděný scaner provozován, abychom mohli v souladu se zákom provést kontrolu.
(Za SÚJB: sujb)