Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 21.08.2013 10:49:18
Dobrý den,
v naší organizaci je při vstupu do objektu prováděna kontrola zavazadel (včetně potravin) RTG zařízením. Tato činnost je prováděna každodenně. Vzhledem k mému pracovnímu zařazení se mě zaměstnanci dotazují na škodlivost každodenního ozařování stejných zavazadel (je zde možnost akumulace?) a potravin k přímé spotřebě na pracovišti. Taktéž mě zajímá, zda touto činností není porušena Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): T.H.)
RTG záření se v předmětech nekumuluje.
Vyhláška 133/2004 Sb. se nevztahuje na ozáření, které je způsobeno diagnostickými nebo měřicími přístroji používanými ke kontrole potravin, pokud absorbovaná dávka není vyšší než 0,01 Gy pro inspekční zařízení, která používají neutrony, a 0,5 Gy v dalších případech, při použití maximální radiační energie 10 MeV v případě rentgenového záření, 14 MeV v případě neutronů a 5 MeV v ostatních případech.
(Za SÚJB: sujb)