Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 15.01.2015 21:52:27
Dobrý den,
zakoupila jsem si 3 ks ionizačního hlásiče kouře.
Na obalu jsem si všimla, že uvnitř hlásiče je radioaktivní náplň. Ráda bych se zeptala, zda jsou hlásiče naprosto bezpečné? Neohrožuje radioaktivní náplň v nich nějakým způsobem zdraví? Jedná se o značku Kidde. Děkuji za odpověď

(Vložil(a): Nina Jedličková)
Dobrý den,

ionizační hlásiče požáru (IHP) mohou obsahovat přidané radioaktivní látky (výrobek Kidde obsahuje zřejmě Americium). Takové výrobky patří do skupiny spotřebních výrobků s přidanými radionuklidy. K přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu takových výrobků je potřeba povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (§ 9 odst. 1 písm. s) a r) zákona č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů). V našem registru držitelů povolení je několik firem, které IHP výrobce Kidde Safety Europe mají povoleno dovážet a distribuovat. IHS uváděný na trh musí být opatřen průvodní dokumentací informující spotřebitele o přidané radioaktivní látce jejím množství/aktivitě (např. 37kBq), možné zdravotní újmě spojené s používáním předmětu a návodem na bezpečné používání, včetně informací, jak bezpečně naložit s výrobkem, popřípadě jeho zbytky, poté, co se pro uživatele stane odpadem. Výrobce nebo dovozce, distributor IHS musí vytvořit podmínky pro zpětný odběr jím vyrobených nebo dovezených/distribuovaných výrobků.

Můžeme Vás však ujistit, že IHP díky své konstrukci při bezpečném používání nepředstavují zdravotní riziko. Aktivita zářiče obsaženého v IHP je velmi nízká, při používání výrobku je dávka zanedbatelná, je na úrovni přirozeného pozadí, jemuž je každý člověk na Zemi vystaven nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Navíc při běžném používání IHP nemůže dojít k překročení efektivní dávky v hodnotě 1 mSv/rok, což je obecný roční limit pro obyvatelstvo.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)