Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Vývoj miniaturního Roentgenového přístroje 21.02.2017 14:34:19
Pokud to tedy správně chápu, vývoj takových to zařízení a s tím spojené testování nepodléhá žádnému povolení? Ale pokud by došlo k využívání takového zdroje záření k nějakým účelům tak už to kontrolám a povolení podléhá?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pouhý vývoj a testování prototypu, navíc pro soukromé účely fyzické osoby nepodléhají regulaci. Pokud by měl být přístroj uveden na trh, je potřeba jej typově schválit a mít povolení k výrobě a distribuci takovéhoto zdroje a zajistit soustavný dohled na radiační ochranou.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)