Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.12.2021 11:26:45
Dobrý den,
bydlíme v domě kolaudovaném v roce 1974. Jelikož se nachází v oblasti, kde se více vyskytuje v podloží radon, necháváme si měřit radon po dobu 1 roku. Jak je to ale s gama zářením ve stavebním materiálu? Vím od táty, že prý byly použity při stavbě v některých částech tvárnice ze škvarobetonu. Lze objednat do domu firmu nebo někoho, kdo projde dům a zjistí, zda je zde vysoká dávka gama záření?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Předně děkujeme za Vám zájem o problematiku ozáření z radonu.

Gama záření ve stavbě, které zmiňujete je definováno v § 97 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje jako příkon prostorového dávkového ekvivalentu (dále jen "PPDE").
Jedná se o referenční úroveň 1 mikroSv/h, která slouží k hodnocení, zda jsou ve stavbě zabudovány materiály se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů. V případě, že by ve stavbě byly materiály s vyšším obsahem přírodních radionuklidů a byla překročena hodnota 1 mikro Sv/hod., je předpoklad, že by byla také překročena hodnota referenční úrovně pro objemovou aktivitu radonu (dále jen "OAR") 300 Bq/m3. S ohledem na to, že ve Vašem domě probíhá roční měření radonu, doporučuji vyčkat na výsledky měření. Pokud by byla hodnota referenční úrovně OAR překročena, následně bych doporučila měření PPDE provést.
Pokud byste chtěli zjistit, a to co nedříve a nejsnazší cestou, zda je dům postaven z "nezávadného" stavebního materiálu s ohledem na obsah některých radionuklidů, doporučuji, abyste využili služby komerčních firem. Na stránkách SÚJB

https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_a

naleznete seznam firem s povolením SÚJB pro měření radonu.

Standardní měření trvá jeden týden a měří se jednak objemová aktivita radonu, jednak příkon prostorového dávkového ekvivalentu - "záření gama". Ale protože měření "koncentrace" radonu (dlouhodobé) už u vás probíhá, tak se můžete dohodnout pouze na provedení měření úrovně "záření gama". V takovém případě se výsledek dozvíte okamžitě.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)