Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 27.06.2022 09:41:26
Dobrý den,
v práci kolegové používají ruční ED-XRF spektrometr delta k měření hladiny těžkých kovů ve skle. Jedná se o pistoli, kterou posvítí na sklenici a vyhodnotí měření. Návod píše, že je záření tak nízké, že se může používat v nezabezpečených prostorách a pokud bude obsluha probíhat v souladu s návodem, nepředstavuje přístroj žádné nebezpečí. Plynou však z toho prosím nějaká specifika ohledně zdravotních prohlídek? A pokud kolega měří na stole, pod kterým má nohy, nějak ohrožen ve smyslu, že by si je denně rentgenoval?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Z dotazu není zřejmé, o jaký konkrétní typ zařízení se jedná. Jednotlivé přístroje pracují s rozdílnými energiemi rentgenového záření. V každém případě se bude nejspíše jednat o drobný zdroj ionizujícího záření, u nichž z jejich podstaty nevyplývají žádná rizika, ani omezení.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)