Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Periodické prohlídky zaměstnanců pracujících s rentrenem 25.06.2015 14:15:39
Dobrý den, prosím Vás, který zákon (NV,vyhl) a nejlépe paragraph, řeší periodické prohlídky zaměstnanců, kteří pracují s rentgenem a spadají do kategorie B podle §16 vyhl. 307/2002 a podle ZP je jimi vykonávaná práce spadající do první kategorie? Stačí u takových zaměstnanců (pod 50 let) prohlídka 1x za 6let?
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Rudolf Mitka)
Dobrý den,

pracovnělékařské služby řeší zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prováděcí předpis k tomuto zákonu, vyhláška č. 79/2013 Sb. (V 79) pak v § 11 upravuje frekvenci provádění prohlídek dle zařazení prací do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Dle § 11 V 79, konkrétně pak dle odst. 2 písm. a) bodu 1, platí, že frekvence prohlídek je jednou za 6 let u zaměstnanců, kteří nedovršili 50let věku.
Potvrzuji tedy vaši informaci, že dle právních předpisů, které jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR, stačí provádět prohlídky u radiačních pracovníků kategorie B ve frekvenci, kterou píšete.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)