Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 04.05.2017 16:00:59
Dobrý den,

pracuji třetím rokem na RTG oddělení ve 24 hodinovém provozu (operační sály, skiaskopie, skiagrafie, CT), dnes jsem zjistila, že jsem těhotná, pravděpodobně ve 4.týdnu. Doposud jsme neměli na pracovišti dozimetry, nyní po rekonstrukci nového pracoviště budou zavedeny. Zajímá mě, zda mohu zůstat po zbytek těhotenství na pracovišti - CT případně na snímkovně u čtečky, pokud jsem nebyla doposud monitorována a nějakou chvíli ještě potrvá, než se dozimetry zavedou.

Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pracovat můžete, ale mělo by být zajištěno, úpravou podmínek práce, aby efektivní dávka na plod nepřekročila hodnotu 1 mSv. Váš zaměstnavatel by měl takovou rozvahu provést, aby byl dodržen § 64 odst. 3 atomového zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)