Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji vibrací 16.07.2019 15:33:12
Dobrý den, trochu z jiného oboru, ale přesto třeba poradíte. V naší firmě se vibračně svařují plasty. Dochází k vibracím, díky kterým se zahřejí třením dva plastové díly, které se pod tlakem propojí. Vibrace z velkých svářeček se přenášejí na zem a do okolí. Frekvence kolem 100hz. Myslíte si, že jsou tyto frekvence/vibrace pro těhotnou nebezpečné? Děkuji
(Vložil(a): Lenka V.)
Dobrý den,

riziko vibrací na organizmus v době těhotenství konzultujte s odborníky ze Státního zdravotního ústavu - www.szu.cz.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)