Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 05.06.2022 08:36:00
Dobrý den,
pracuji jako laborantka na hematoonkologickem odd. ozářuji transfuzní přípravky v přístroji Gammacell 1000 při službě, kterou mám 1-2x/mesic. Jsem v 6tt. Je nějaké riziko poškození plodu? Zatím z osobních důvodů těhotenství oznamovat nechci. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud neoznámíte těhotenství, nebude platit povinnost pro vašeho zaměstnavatele, aby nebyl překročen "limit pro plod", tedy že efektivní dávka z ozáření plodu 1 mSv od oznámení těhotenství po zbývající dobu těhotenství.
Přesto, že nemáme informace o vaší osobní dávce, z obecných informací o zdroji a velmi krátké vaší přítomnosti u ozařovače se domníváme, že nemůže být, výše uvedené dávky, za běžného provozu dosaženo.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)