Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

nukleární medicína 02.09.2013 14:40:44
Dobrý den, pracuji na odd. nukleární medicíny a zjistila jsem, že jsem těhotná zhruba v 5. týdnu. Mou náplní práce je aplikace pacientu RF a následně jejich vyšetřování na gama kamerách i SPECT/CT. Momentálně ještě asi měsíc nebudu mít za sebe náhradu z důvodu personálního oslabení. Nemůže to mít fatální vliv na plod, i když používám veškeré ochranné pomůcky? Děkuji za odpověď Martina
(Vložil(a): Martina)
Rozhodně vaše práce nebude mít fatální vliv na zárodek/plod. Abychom však zodpovědně mohli říci, že žádné riziko nehrozí , potřebovali bychom znát ?vaše dávky? (z celotělového, případně prstového dozimetru) při vaší běžné práci s RF. V případě práce s RF nelze přijmout jen organizační opatření, jak je tomu např. v případě pracoviště radiodiagnostiky a radioterapie, kdy v případě těhotenství se pracovnicím zakáže vstup do ozařovny nebo omezit přítomnost při ozařování. Ale i při používání otevřených zářičů, resp. RF musí držitel povolení vytvořit pro těhotnou podmínky práce tak, aby bylo zajištěno, že pro zárodek/plod bude zajištěn stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva, tedy že ?jeho dávka? nebude vyšší než 1 mSv . Tím je zajištěno, že zárodek/plod bude dostatečně ochráněn.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)