Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázka 21.08.2014 10:32:47
Dobrý deň,
prosím o odpoveď na nasledovné otázky:

- či je možné uznať platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti na dovoz, inštaláciu a servis zdrojov ioniz. žiarenia, vydaný Úradom verejného zdravotníctva SR, na výkon týchto činností na území ČR? Ak áno, aké sú podmienky?

- či pre dovoz zdrojov ioniz. žiarenia na územie ČR právnickou osobou, ktorá takúto činnosť vykonáva na Slovensku je potrebné povolenie na výkon takejto podnikateľskej činnosti?

Jednalo by sa o dovoz, inštaláciu a servis skenovacích systémov na batožinu a pod.

Ďakujem a prajem pekný deň.

Šiplák


(Vložil(a): Ing. Dušan Šiplák)
Dobrý den, u radiačních činností je třeba rozlišovat povolení k činnosti (to je třeba i v ČR) a oprávnění k činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (tzv. zvláštní odborná způsobilost ? ZOZ).
ZOZ je požadovaná pro většinu radiačních činností se zdroji ionizujícího záření. Pro dovoz v ČR požadována není. Pro instalaci a servis je požadována, ale tento doklad je možné uznat.
Oprávnění ZOZ je vydáváno vždy na fyzickou osobu a bude i takto uznáno.
Držitel dokladu nebo jím zmocněná osoba pošle žádost o uznání na adresu: Oddělení evidencí a hodnocení ozáření, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1. Musí přiložit kopii slovenského dokladu a správní poplatek 2000 Kč, který je vyžadován podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění p.p.p., o správních poplatcích, a to formou kolku nalepeném na žádosti nebo převodem na účet SÚJB číslo 3711-1824001/0710 (jako variabilní symbol platby uveďte číslo 5654190575). Ve správní lhůtě 30 dnů bude doklad zaslán na adresu, kterou uvedete v žádosti.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)