Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

ZOZ a distribuce RIA souprav 03.12.2014 11:01:09
Dobrý den,
ráda bych se zeptala,
1) zda k distribuci RIA souprav ze zahraničí přímo do laboratoří (konečnému uživateli) je dostačující mít na území ČR ustanovenou dohlížející osobu - fyzickou osobu, anebo je potřeba právnického subjektu.
2) předpokládám že ve výše uvedeném případě se jedná o činnost: dovoz, vývoz a disrtribuce ZIZ?
3) Pro zkoušky na DO jsou vypsaná nějaká školení, nebo se jedná čistě o samostudium?
4) je možné si na SUJB domluvit osobní konzultaci, kde by bylo možné vše probrat?
Předem děkuji za Vaši odpověď,
s pozdravem
Kateřina Smutná
(Vložil(a): Kateřina Smutná)
Dobrý den,

odpovídám na Vaše dotazy:

1) dostačující je mít ustanovenou dohlížející osobu, tato je vždy fyzickou osobou,
2) dovoz, vývoz a distribuce ZIZ jsou způsoby k nakládání se ZIZ (povolení dle § 9 odst. 1 písm. i) AZ),
3) pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) není povinnost absolvovat další odbornou přípravu (kurz), postačující je samostudium
4) domluvit konzultaci je možné s oprávněnou úřední osobou, která bude vyřizovat žádost o povolení

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)