Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) - místní příslušnost 12.03.2015 11:31:50
Dobrý den,
kde budu skládat zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření v radioterapii, když žiji v Českých Budějovicích? Děkuji.
JC
(Vložil(a): Jan Capouch)
Dobrý den,

zkouška ZOZ se zpravidla koná v rámci zasedání odborné zkušební komise místně příslušné dle místa trvalého bydliště, případně místa, kde hodláte činnost zvláště důležitou z hlediska RO vykovávat (pracoviště).
Píšete, že žijete v Českých Budějovicích, podejte si přihlášku na RC ČB.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)