Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 30.06.2015 17:45:41
Dobrý den
lze někde získat vypracované odpovědi na 840 otázek pro písemnou část zkoušky ZOZ? jejich vypracování je opravdu časově náročné..
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
odpovědi nejsou zveřejněny. Okruhy otázek jsou přípravou ke zkoušce ZOZ pro všechny typy činností zvláště důležitých z hlediska RO (dále jen činnosti) podle § 3 odst. 2 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všech 840 otázek je tedy pro žadatele, který by požadoval oprávnění ke všem existujícím činnostem. Máte ale pravdu, že tím, že otázky nejsou rozděleny dle činností, může být pro žadatele obtížné toto odlišit a vypustit ty, které nejsou adresovány pro "jeho činnost". Pokud si ale žadatel "vybere" otázky, které jsou směřovány na jeho činnost, počet otázek se značně zúží. Např. pro soustavný dohled nad radiační ochranou, nejrozsáhlejší činnost, by jich odhadem bylo 180, pro "služby" pro přírodní ZIZ ještě méně. Některé otázky se navíc překrývají, obecné legislativní požadavky, vysvětlení biologických účinků ionizujícího záření, fyzikální minimum je požadováno, v odpovídajícím rozsahu, pro všechny činnosti. Další pomůckou k výběru otázek je zveřejněný "rozsah znalostí požadovaných pro získání oprávnění". Tento rozsah je zveřejněný pro soustavný dohled nad RO na pracovištích, kde se nakládá se zdroji ionizujícího záření pro lékařské ozáření (LO), pro používání ZIZ pro veterinární účely a pro praktické zkoušky pro hodnocení vlastností ZIZ pro LO. Všem žadatelům doporučujeme jako studijní materiál knihu kolektivu autorů "Principy a praxe radiační ochrany", pro stomatology skripta "Radiační ochrana na stomatologických pracovištích". Oba materiály lze na SÚJB získat, knihu si můžete zakoupit, skripta jsou k dispozici v elektronické podobě. Pokud budete mít další dotazy týkající se přípravy ke zkoušce ZOZ, doporučuji kontaktovat tajemnici Odborné zkušební komise SÚJB, kam budete podávat přihlášku ke zkoušce, ráda Vám poradí.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)