Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 12.10.2015 09:21:47
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda musím absolvovat kurs radiační ochrany, pokud jsem již jednou obdržela ZOZ, ale její platnost skončila v roce 2012. Děkuji
(Vložil(a): Daniela Velíšková)
Vážená paní Velíšková,

pokud žádáte o stejný typ ZOZ (jejíž platnost vypršela), ke které bylo nutné absolvovat kurz (pracujete nadále na pracovišti se ZIZ, kde je vymezeno kontrolované pásmo nebo provádíte hodnocení vlastností ZIZ, řídíte služby významné dle § 9/odst.1/r) AZ), kurz absolvovat znovu nemusíte. Příslušná Odborná zkušební komise SÚJB si certifikát o absolvování odborné přípravy (kurzu) dohledá.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)