Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 08.09.2017 12:48:04
Pokud zkoušku budu potřebovat, jak se přihlásit, popř.budu muset absolovovat nějaký vzdělávací kurz? Děkuji HŠ.
(Vložil(a): Hana Šafářová)
Dobrý den,

budete-li potřebovat zkoušku ZOZ, více o ní naleznete na https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti/
Nenapsala jste o jakou činnost zvláště důležitou z hlediska RO budete žádat, nicméně absolvovat "kurz" musíte pro každou z nich.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)