Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 09.01.2019 17:31:50
Dobrý den, ve vztahu k předcházejícím dotazům,chápu dobře, že pokud jsem ZOZ složila v r. 2015 a ve stejném roce se stala dohlížející osobou na našem RDG pracovišti, budu další zkoušku skládat až po uplynutí platnosti této první, tzn. v r. 2025? Musím v tomto desetiletém období absolvovat každých 5let další odbornou přípravu tzn. jednodenní kurz nebo se tato povinnost vztahuje pouze na osobu s přímým dohledem? A je tento kurz nutné absolvovat opravdu každých 5 let? Předem velmi děkuji za odpověď.
(Vložil(a): radiodiagnostické oddělení)
Dobrý den,

ano chápete dobře, že oprávnění skončí uplynutím doby platnosti (viz § 231 odst. 1 AZ).
Pak budete muset na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Doklad o jejím úspěšném složení se vydává na dobu neurčitou, s tím, že ale musíte absolvovat každých 5 let další odbornou přípravu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)