Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 26.02.2019 10:07:47
Dobrý den,dne 16.12.2010 jsem u Vás složila zkoužky ze ZOZ k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, a to v rozsahu zahrnujícím řízení služeb k měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodách, a to jmenovitě těchto radionuklidů:226 Ra, 222 Rn, 210 Po, 40 K, uran a stanovení celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta. Evidenční číslo SÚJB mi bylo uděleno 595853. Dne 8.9.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a vrátila jsem se letos 10.1.2019 do práce. Chci se zeptat, zda mi zkoušky stále platí(doba platnosti oprávnění je do 31.12.2020) nebo zda z důvodu mateřské dovolené se oprávnění ruší a musím znovu vykonat zkoušku. S pozdravem Mgr. Jana Janáková
(Vložil(a): Jana Janáková)
Dobrý den,

činnost jste více než 5 let nevykonávala, musíte znovu vykonat zkoušku.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)