Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti 02.08.2002 15:03:49
Na kdy je prosím vypsaný termín ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti (řízení a dohlížení prací se zdroji ionizujícího záření v nukleární medicíně i jiném užití otevřených zářiču) v regionálním centru Praha, eventuelně s kým je možené si tento termín domluvit
(prosím jméno a email nebo telefonní číslo. Děkuji.
(Vložil(a): Marek )
Informace o zkouškách ZOZ a způsobu přihlášení k nim lze získat na tel.
č. 21624259 - E. Valešová nebo na emailové adrese : eva.valesova@sujb.cz.
Termíny jsou teď dva 3.9. a 17.9. 2002.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)