Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 20.05.2021 13:20:04
Dobrý den,
kdo může být školitelem a jaké vzdělání musí mít ten, kdo chce školit přípravu osob zajišťujících radiační ochranu registranta? Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

na žadateli o tento typ povolení není požadována odborná způsobilost podle § 15 AZ. Nicméně žadatel o povolení podle § 9 odst. 6 písm. b) AZ musí pro povolovanou činnosti doložit dokumenty uvedené v příloze č. 1 bod 6 AZ, tedy doložit odbornou způsobilost pracovníků žadatele. Tato odborná způsobilost je vyžadována v takovém rozsahu, aby byla garantována kvalifikovaná příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta, např. osoba se ZOZ pro hodnocení vlastností příslušných ZIZ, pro zajištění soustavného dohledu na pracovištích s lékařským ozářením, radiologický fyzik, apod.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)