Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 24.10.2021 10:34:21
Dobrý den,
budu se hlásit ke zkoušce ze ZOZ ve vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany v bodě 10.při používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti nejvýše II. kategorie v průmyslu,
školství, výzkumu nebo jiném, na němž se neprovádí lékařské ozáření. A chtěla jsem se zeptat zda pro tuto oblast existuje také nějaký přehled rozsahu znalostí jako tomu je u Nukleární medicíny či radiologie, které máte zveřejněné na svém webu.
Předem děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

znalosti uvedené nejsou, zkuste testy pro bod 10.

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/ZOZ/Priklady_ZOZ/a_1_10_ORZ.pdf

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)