Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 16.06.2022 09:58:05
Prosím jaký je rozdíl mezi
osvědčením - pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany na pracovištích se zdroji záření určenými pro lékařské ozáření
a mezi
Osvědčením o absolvování přípravy fyzické osoby zajištující radiační ochranu registranta

S jakým osvědčením se může fungovat v ordinaci s rentgenem?

Člověk, které má druhé osvědčení odchází z práce, tak přemýšlíme, jestli nám stačí to první...


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud používáte zubní, veterinární rtg nebo kostní denzitometr (dále jen ZIZ) na tzv. registraci, musí registrant ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta a zajistit její přípravu (jednodenní kurz každých 5 let) a přítomnost při používání těchto ZIZ. Pokud ZIZ používáte na registraci musíte mít osobu, která má platné osvědčení o absolvování přípravy fyzické osoby zajištující radiační ochranu registranta (viz jednodenní kurz výše).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)