Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Další odborná příprava 02.08.2022 14:21:33
Dle nového atomového zákona jsem jakožto DO/OPDRO povinen se každých 5 let podrobit opakované DOP.
Ale nějak jsem nikde nenašel, zda Vám absolvování tohoto kurzu nějak dokládám (reportuji), či zda stačí, že si certifikát uložím do svých dokladů na pracovišti k případné kontrole?
A ještě bych se rád ujistil, kdy začíná další 5ti leté období (dle data udělení ZOZ/dle data absolvování DOP)?

Předem děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

stačí, když si „Certifikát“ o absolvování další odborné přípravy (DOP) uložíte do svých dokladů na pracovišti k případné inspekci/kontrole. „První“ 5leté období je dle data udělení ZOZ, další pak od data absolvování DOP.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)