Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 11.01.2023 08:14:21
Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu v otázce Zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru zobrazovaí technologie v radiodiagnostice vydaný MZČR (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/4225/19069/P%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%2042%20RA%20-%20Zobrazovac%C3%AD%20technologie%20v%20radiodiagnostice.pdf) uvádí jako jednu z podmínek pro získání specializované způsobilosti v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, získání Zvláštní odborné způsobilosti pro nakládní se zdroji ionizujícího záření (ZOZ) na radiodiagnostickém pracovišti jako osoba s přímou odpovědnosti za zajištění radiační ochrany, dle vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2, písm. a, bod 2.

Můj dotaz zní, zda v případě, že mám od SUJB udělenou ZOZ jako dohlížející osoba podle vyhlášky č. 422/2016 Sb. §43, zda je tato ZOZ dostačující pro splnění podmínky uvedené ve výše zmíněném vzdělávacím programu specializačního vzdělávání?

Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den, ano toto je dostačující.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)