Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

účinnost dveří pohlcení RTG a kontrolní měření 21.06.2016 10:03:12
Dobrý den, předem děkuji za odpověďi. Poliklinika Modřany Praha, sedačky v čekárně v ose záření přes dveře. Při čekání na RTG pacient sedí v ose zářič-snímač-dveře i několik sekvencí než přijde na řadu.

1) kolik ionizujícího záření projde přes snímač a dveře mimo prostor vyšetřovny ?
2) jsou prováděny pravidelné revize a kontrolní měření místnosti (dveří) a zařízení ?
3) jaký je úhel vyzařování ze zářiče ?
4) pohltí dveře veškeré záření 100 % ?
(Vložil(a): Tomáš )
Dobrý den, dveře rentgenových vyšetřoven jsou vždy vyložené olovem, které rentgenové záření pohlcuje. Stěny vyšetřoven jsou nahozeny barytovou omítkou, která rentgenové záření rovněž pohlcuje. Po instalaci rentgenového zařízení a po jeho jakékoli zásadní opravě nebo po nějakém zásahu do dveří či omítky se provádí tzv. měření rozptýleného záření, při němž se měřením dávek na různých místech v okolí vyšetřovny, kde se mohou během snímkování vyskytovat lidé, zjišťuje, zda nějaké záření přece jen přes všechny instalované zábrany na dané místo neprochází. Pokud se při takovém měření zjistí, že tam něco proniká, náš úřad nepovolí provoz na daném pracovišti, dokud se nezajistí náprava a opětovným měřením se neprokáže její účinnost.
Tzn. vzhledem k tomu, že Modřanská poliklinika má od nás povolení k používání daného rentgenového zařízení, bylo měřením ověřeno, že skrz dveře na místo, kde v čekárně sedí pacienti, neproniká rentgenové záření.
Odpovědi na Vaše otázky:
1) Mimo prostor vyšetřovny neproniká prakticky žádné rentgenové záření.
2) Jak jsem napsal, měření prokazující pohlcování rentgenového záření dveřmi a omítkou jsou prováděna po instalaci a po nějakém zásahu na zařízení nebo stínění. Na samotném rentgenovém zařízení se dále provádí tato pravidelná měření: jednou ročně velká Zkouška dlouhodobé stability ověřující velké množství všech možných fyzikálních parametrů charakterizujících bezpečnost pro pacienty personál i ostatní lidi v okolí; a pak pravidelně v intervalech denních, týdenních, měsíčních, čtvrtletních a pololetních se provádí různé testy Zkoušek provozní stálosti, které kontrolují jednoduššími v běžném provozu použitelnými metodami podobné parametry a jejich krátkodobou stabilitu.
3) Z rentgenky vyzařuje hlavní svazek rentgenového záření vždy pouze ve směru na pacienta a receptor obrazu, svazek je velmi dobře vycloněn a nikdy receptor obrazu nepřesahuje. Receptor obrazu téměř veškeré záření, které na něj dopadne, pohltí.
4) Dveře a omítka pohltí veškeré měřitelné záření, které v místnosti zbude po pohlcení v receptoru obrazu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)