Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: ionizující záření 14.11.2016 07:46:24
Dobrý den,
moc Vám děkuji za Vaši reakci.Pro ucelení svojí představy z druhé části Vaší odpovědi se dovolím ještě zeptat, zda-li běžně se vyskytující ionizující záření v přírodě např. radon v koncentracích, které jsou směrné např. pro starší zástavbu mohou z dlouhodobého hlediska způsobovat degradaci materiálů (narušovat jejich molekulární strukturu). Degradací staveb.materiálů jsem sledoval, nicméně nikdy mě nenapadlo do této problematiky začlenit záření alfa,beta,gama.(Nicméně zřejmě tuším, že zde se nedá hovořit zmíněných vysokých tocích částic záření, byť dlouhodobého ano).Děkuji Přikryl
(Vložil(a): Pavel Přikryl)
Dobrý den,

narušování struktur je pozorováno pouze v extrémních případech (například křehnutí reaktorové nádoby, kde jsou toky částic opravdu vysoké a nelze se s nimi jinde v přírodě setkat).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)