Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Ozáření předmětů RTG 15.11.2017 14:38:29
Dobrý den,
již v předešlých příspěvcích jsem si přečetl, že např. ozáření letištním rtg nemá vliv na pozdější radioaktivitu ozářených věcí, tzn. věci, oblečení, potraviny v kufru se po průchodu rtg scannerem nestanou radioaktivní.
Chci se zeptat - je tato pozitivní vlastnost dána konstrukcí rtg přístrojů nebo nečinit věci sekundárními zdroji je vlastností rtg záření jako takového.
Předpokládám totiž, že pokud se budu nějakou dobu pohybovat v radioaktivním prostředí (např. jaderná elektrárna), tak např. oblečení bude radiaktivní taky.
Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Lukáš K.)
Dobrý den,

Dovolíme si Vás odkázat na dotaz ze 7.11.2016 (odpověď 16.11.2016), kde je stručně popsán účinek jednotlivých druhů záření, a platí i pro Vámi uváděné rtg záření. Z jeho fyzikální podstaty není aktivace materiálů (a následná radioaktivita) možná. Delší pobyt v radioaktivním prostředí také nemůže způsobit aktivaci předmětů či osob. Větším problémem bývá možnost vnitřní či vnější kontaminace radionuklidy. V jaderné elektrárně se tento problém řeší striktním oddělením kontaminované a "čisté" části, dozimetrickou kontrolou, převlékáním, atp. Aktivace materiálů hrozí pouze v bezprostřední blízkosti jaderného reaktoru, kde jsou generovány vysoké toky neutronů. Během provozu se zde ale pohyb osob nepředpokládá, nebo je v odůvodněných případech přísně regulován.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)