Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření 08.04.2019 02:49:29
Dobrý den,

pracuji na pozici inspektora kvality pro auto. průmysl, v jedné nejmenované firmě.
Mám dotaz, který se týká problematiky, která není nikde moc řešena, podle toho, co jsem se na internetových stránkách dozvěděl, upřímně, nedozvěděl jsem se skoro nic. Proto jsem se rozhodl vám napsat, abych byl v této problematice moudřejší a měl jasno.

Jak již jsem zmínil, pracuji jako inspektor kvality. Mezi mé každodenní, dokonce i hodinové činnosti patří, rentgenovat naše výrobky ve skříni, která je pokrytá ze všech stran olověným štítem (dále jen Pb) a je uzavíratelná dveřmi které jsou také pokryté Pb štítem (viz. níže). Uvnitř je portál, který se pohybuje vertikálně při příkonu v rozmezí 70 ? 160 kV a v průměru 7,8 mA.

Ochranný štít Pb ve skříni
Střecha a dveře = 3mm Pb
Postranní stěny = 6mm Pb
Dno = 2 mm Pb
Sklo ve dveřích = 5mm Pb

Hodnota dávkového ekvivalentu pozadí u zařízení je 0,05 ? 0,11 ?Sv/hod. Při zkoušce provozní stálosti zařízení bylo naměřeno externí firmou, že příkon dávkového ekvivalentu na kterémkoliv volně přístupném místě ve vzdálenosti 0,10 m od povrchu zařízení, včetně pracoviště inspektora, je menší než 1 ?SV/hod. Tudíž toto splňuje kritéria drobného zdroje ionizujícího záření. Věřím tedy, že je tato skříň bezpečná a nepřesahuje žádnou životu nebezpečnou hodnotu.

Co mě ovšem znepokojuje, je zbytkové záření, které na výrobcích zůstává po vypnutí zařízení. Ještě jsem nedohledal firmu, která by měřila hodnoty zbytkového záření na výrobcích nebo článek zabývající se touto problematikou.

Rentgenujeme především odlitky z hliníku a zřídka z oceli, usazování zbytkového záření se tedy může lišit vzhledem k materiálu. Ovšem jak již jsem psal výše, kontrolu rentgenem provádíme každou hodinu a v průměru je to ročně, přes 10.000 výrobků. U tohoto zařízení nemáme žádné ochranné pomůcky a na výrobek se po zrentgenování opět sahá bez ochrany.

Chtěl bych vědět, zdali se je důvod obávat zbytkového záření na výrobcích.

Děkuji za Váš čas a za odpověď.


(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

po rtg žádné zbytkové záření ve výrobcích nezůstává - nemusíte se obávat žádných zdravotních důsledků.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)